SNMH
Schouder Netwerk Maastricht-Heuvelland


Medelingen bestuur SNMH


Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: John Keydener

Secretaris-Penningmeester: Frans Abbink

Wergroepleider Promotie: Ed Sassen

Werkgroepleiders Vakinhoudelijk: Marc Visscher en Cindy Jeurissen

Werkgroep Organisatie: John Keydener