SNMH
Schouder Netwerk Maastricht-Heuvelland


Missie SNMH

De missie van SNMH is het optimaliseren van zorg en uniformeren van adequaat handelen rondom de schouderpatiënt, in samenwerking met ketenpartners.

Visie SNMH

Stip op de horizon: over 3 jaar is SNMH definitief toegetreden tot het SNN (Schouder Netwerk Nederland). Is er een uitgebreid netwerk met stakeholders, het netwerk goed in kaart gebracht, wordt kennis stelselmatig door cursussen bijscholing geoptimaliseerd. Zowel stakeholders als schouderpatiënten zijn bekend met het SNMH.