SNMH
Schouder Netwerk Maastricht-Heuvelland


Missie SNMH

De missie van SNMH is het optimaliseren van zorg en uniformeren van adequaat handelen rondom de schouderpatiënt, in samenwerking met ketenpartners.

Visie SNMH

Het optimaliseren van kennis en kunde op het gebied schouderrevalidatie in de breedste zin des woords.

Tevens het uitdragen van de missie en het versterken van de samenwerking met het beweeghuis Maastricht.