SNMH
Schouder Netwerk Maastricht-Heuvelland

Wat doet SNMH?

Schoudernetwerk Maastricht Heuvelland is een werkgroep van algemeen fysiotherapeuten, manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en behandeling/revalidatie van schouderaandoeningen. Korte lijnen naar orthopeden, huisartsen en andere disciplines, maken dat de patiënt centraal staat binnen ons netwerk.

Het SNMH is onderverdeeld in diverse werkgroepen. Deze werkgroepen verwerken en verstrekken informatie. Via jaarlijkse mailrondes, workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verder verbeterd en ge-update. Ook organiseert het SNMH als vereniging cursussen/lezingen over zaken die er voor de leden toe doen.

Heeft u als fysiotherapeut(e) interesse om lid te worden van het SNMH, dan dient de aspirant-deelnemer een motivational paper in te leveren of bewijs van scholing, waaruit blijkt waarom hij/zij lid wil worden van het SNMH. Deze kan worden gemaild naar snmh@fynet.nl